CPL Eğitimi

Eğitimin Kodu

SMBS-801

Kursun Süresi

65 saat

Kursun Hedefi

Bu kurs sonunda katılımcı PPL(B) lisansını alan balon pilotu olarak sadece kendi balonunda veya kiraladığı bir balonda uçabilmekte ancak ticari bir faaliyette bulunamamaktadır.

Hedef Grup

Ticari Balon Pilot Lisansı almak isteyen pilot adayları.

Katılımcı

--

Ön Şart

  • Geçerli bir PPL (B) Lisansına sahip olmak,
  • Telsizle Haberleşme Yetki Belgesine sahip olmak,
  • PPL(B) Lisansını aldığı tarihten itibaren altı ay süreyi doldurmuş olmak,
  • En az 10 saat yere bağlı uçuş yapmış olmak,
  • En az 20 km’lik 10 saat S/S uçuşu tamamlamış olmak,
  • 1 saat irtifa uçuşu (asgari yerden 5000 ft. irtifada olmak üzere) yapmış olmak,
  • SHGM tarafından yetkilendirilmiş sağlık kuruluşlarından birinde ICAO EK-1’e göre 1 veya 2'nci sınıf sağlık muayenesinden geçerek sağlık sertifikası almış olmak.
  • Toplam 85 saat (PPL(B) eğitimi dahil) balon uçuşunu tamamlamış olan pilotlar Kapadokya MYO UEO tarafından CPL(B) eğitimine kabul edilirler.

Kurs İçeriği

Ticari Balon Pilot Lisansı PPL (B) Eğitimi almak için kurumumuza başvuran pilot adayları SHGM tarafından onaylanmış kurs programımıza göre, genel balon bilgisi, uçuş performans ve plânlaması, insan performansı, işletme prosedürleri, acil durum usulleri, yüksek irtifa uçuşu ve haberleşme konularından oluşan 50 saat teorik ders alırlar ve 13 saati çift kumanda uçuşu, ve 2 saati Balon Pilot Lisans CPL(B) kontrol uçuşu olmak üzere, toplam 15 saat uçuş eğitiminine tabi tutulurlar.

Değerlendirme

Eğitimci, eğitim sonunda ölçme aracı uygulayarak, uygulamalar ile katılımcının kazandığı bilgileri ölçerek değerlendirecektir.

Eğitimin İçeriği

Modül İçerik Teori (Saat) Uygulama (Saat)
1 Genel Balon Bilgisi - -
2 Uçuş Performans ve Planlaması - -
3 İnsan Performansı - -
4 İşletme Prosedürleri - -
5 Acil Durum Usulleri - -
6 Yüksek İrtifa Uçuşu - -
7 Haberleşme - -
8 Çift Kumanda Uçuşu - 13
9 Balon Pilot Lisans Kontrol Uçuşu - 2
Saat   50 15
Toplam Saat   65

Eğitimin Ücreti

İrtibata geçiniz.Kapadokya SEM E-Bülten Kayıt

Okulumuz hakkındaki yeniliklerden haberdar olmak için e-posta adresinizi bırakın.

Kapadokya Üniversitesi veri sorumlusu sıfatıyla, verdiğiniz kişisel verilerin gizliliğini 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa (KVKK) uygun olarak ve büyük bir hassasiyetle koruyacaktır. Kişisel verileriniz, KVKK’ya uygun olarak işlenecek, sizleri Kapadokya Üniversitesi hakkındaki gelişmelerden e-posta veya telefon yoluyla haberdar etmek için kullanılacaktır. Detaylı bilgi için tıklayınız