Genel İngilizce A - 1 Seviye

Erkek - Bayan Katılımcı Başvurabilir.Bireysel Başvuru Yapılabilir.Örgün Eğitim Verilmektedir.Örgün Eğitim Verilmektedir.

Eğitimin Kodu

SMYD-801

Kursun Süresi

16 Hafta

Kursun Hedefi

Bu kurs sonunda katılımcılar;
Konuştuğu kişilerle basit düzeyde ihtiyaçlarını karşılayabilmek adına bilinen günlük ifadeleri yabancı dilde dinleme, okuma, yazma, konuşma ve iletişim kurma bilgi ve becerisine sahip olacaklardır.

Hedef Grup

18 yaş ve üzeri

Katılımcı

8-16 Kişilik Gruplar

Ön Şart

Ön şart yoktur.

Kurs İçeriği

Teori, uygulama, bireysel öğrenme yöntem ve teknikleri.

Değerlendirme

Ölçme ve değerlendirme, öğrenme-öğretme sürecinde öğrencilerin/kursiyerlerin başarılarını saptamak, eksikliklerini belirlemek, öğrencilerin/kursiyerlerin süreç içerisindeki gelişimine ilişkin dönüt sağlamak amacıyla yapılır. Bu programda değerlendirme, öğrenme sürecine önem verir ve öğrencinin gelişimini izlemeyi amaçlar. Bireylerin, çeşitli ölçme araçları kullanılarak;

  1. Modüllerin sonunda kazandığı yeterlikler ölçülecektir.
  2. Modüller ile kazandıkları bilgi, beceri ve tavırları ölçülecektir.
  3. Ölçme sonuçları program sonunda değerlendirilecektir.
  4. Dört dil becerisinin ne oranda geliştiği,
  5. Dört dil becerisini günlük yaşamında ne derecede kullandığı,
  6. Dil becerilerini eleştirel düşünebilmede, problem çözebilmede, yaratıcılıkta ne derecede kullandığı,
  7. Sosyal becerilerinin ne kadar geliştiği,
  8. Eğitim kurumunda, işletmede ve kendi kendilerine yaptıkları tüm öğrenim faaliyetleri

değerlendirilecektir.
 

Eğitimin İçeriği

Modül İçerik Teori (Saat) Uygulama (Saat)
1 Kendini tanıtma/Tanışma/Geniş zaman isim cümleleri 4 8
2 Kişisel Bilgiler 4 8
3 Günlük Nesneler 4 8
4 Aile İlişkileri ve Çevre 4 8
5 Yiyecekler ve İçecekler 4 8
6 Geniş Zaman fiil cümleleri ve sıklık zarfları 4 8
7 Hobiler ve Boş zaman aktiviteleri 4 8
8 Ricalar ve Beğeniler 4 8
9 Şimdiki Zaman 4 8
10 Geçmiş Zaman isim cümleleri 4 8
11 Geçmiş Zaman fiil cümleleri 4 8
12 Şimdiki Zamanın gelecek zamanda kullanımı 4 8
Saat      
Toplam Saat 144

Eğitimin Ücreti

İrtibata geçiniz.Kapadokya SEM E-Bülten Kayıt

Okulumuz hakkındaki yeniliklerden haberdar olmak için e-posta adresinizi bırakın.

Kapadokya Üniversitesi veri sorumlusu sıfatıyla, verdiğiniz kişisel verilerin gizliliğini 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa (KVKK) uygun olarak ve büyük bir hassasiyetle koruyacaktır. Kişisel verileriniz, KVKK’ya uygun olarak işlenecek, sizleri Kapadokya Üniversitesi hakkındaki gelişmelerden e-posta veya telefon yoluyla haberdar etmek için kullanılacaktır. Detaylı bilgi için tıklayınız