EĞİTİMLERİMİZ

Modül Sınav Kursları

SHY-66 Hava Aracı Bakım Personeli Lisans Yönetmeliği kapsamında düzenlenmekte olan Modül Sınavlarında yetkili kuruluş olan Kapadokya Üniversitesi olarak Havacılık alanındaki bilgi ve tecrübelerimizi sizlerle paylaşmaya hazırız… Kapadokya Üniversitesi uzaktan eğitim- öğretim sistemi üzerinden canlı olarak düzenlenecek eğitimlerimize, evinizin konforunda ülkemizin her yerinden katılabilir, soru sorabilir, kaçırdığınız veya tekrar dinlemek istediğiniz derslerin kayıtlarını izleyebilirsiniz. Başarıya giden yolda ihtiyaç duyduğunuz eğitimlerimizle Kapadokya Üniversitesi olarak sizlerin yanındayız… Detaylı bilgi almak, bize ulaşmak ve kayıt olmak için ilgilendiğiniz eğitime tıklamanız yeterlidir…

Turizm Eğitimleri

Kapadokya SEM, turizm sektörü çalışanlarına ve bu alanda çalışmak isteyenlere yönelik eğitimler ile, hem işletmelerimizin rekabet piyasasında hizmet kalitesi ile öne çıkabilmesini, hem de çalışanların kariyer hedeflerine ulaşmalarını temin eder.

Eğiticinin Eğitimi

Yetişkin eğitiminin temel ilkelerini öğrenecek, yetişkin eğitiminde öğrenme modellerini kavrayacak, etkin bir eğitim programı içeriği ve görsel malzemeleri tasarlayacak, eğitim sunumunda etkinlik sağlayacak, zor katılımcıları yönetebilecek, interaktif, akılda kalıcı ve zevkli bir eğitim programını oluşturabilecekler.

Küresel Sürdürülebilir Turizm Konseyi Onaylı Eğitimler

Üniversitemiz sürdürülebilir turizme yönelik yaptığı çalışmaların bir parçası olarak 2021 yılından itibaren Küresel Sürdürülebilir Turizm Konseyinin (Global Sustainable Tourism Council – GSTC) kurumsal üyesidir. Kapadokya Üniversitesi, GSTC ile imzaladığı mutabakat zaptı çerçevesinde, Türkiye'de GSTC onaylı ve sertifikalı eğitimleri düzenlemeye yetkili tek kuruluştur. Üniversitemiz, bu kapsamda GSTC Profesyonel Sürdürülebilir Turizmi Eğitimi ve GSTC Otel Eğitimi düzenlemektedir. Turizm profesyonellerinin, yöneticilerinin ve akademisyenlerin sürdürülebilir turizm ile ilgili teorik ve pratik bilgi birikimini artırmayı ve sürdürülebilirliğe dayalı iş modellerini geliştirmeyi amaçlayan eğitimler Türkçe olarak online ve yüz yüze gerçekleştirilmektedir.

Küresel Sürdürülebilir Turizm Konseyi Nedir?

Küresel Sürdürülebilir Turizm Konseyi (Global Sustainable Tourism Council - GSTC), dünya çapında sürdürülebilir turizm standart ve kriterlerini belirleyen ve yöneten en üst düzey bağımsız ve uluslararası kuruluştur. Bu standartlar sayesinde turizm sektöründe sürdürülebilirlikle ilgili küresel çapta dil birliği sağlanmakta ve destinasyonlar ile sektörün sürdürülebilir turizm için uyması gereken minimum kriterler ortaya konmaktadır. Sektör yöneticileri ve yatırımcıları, politika yapıcılar ve uygulayıcılar ile turistler tarafından benimsenen kurallar sayesinde Türkiye ve dünya turizminin sürdürülebilir büyümesi hedeflenmektedir.

Küresel Sürdürülebilir Turizm Konseyi Kriterleri Nedir?

GSTC Kriterleri olarak da bilinen seyahat ve turizm alanında sürdürülebilirlik standartları, Destinasyon Kriterleri (GSTC-D) ve Endüstri Kriterleri (GSTC-I) şeklinde iki ana başlık altında düzenlenmektedir.

Türkiye Sürdürülebilir Turizm Programı (Safe and Green) nedir?

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) tarafından 2022 yılında GSTC ile iş birliği halinde Türkiye Sürdürülebilir Turizm Programı başlatılmıştır. TGA’nın sahibi olduğu ve yürüttüğü bu program, Covid-19 salgını sırasında dünya çapında örnek bir uygulama olan Güvenli Turizm (Safe Tourism) programının devamı niteliğindedir. Covid-19 sonrası dönemde Türkiye turizminin sürdürülebilir büyümesini hedefleyen ve Safe & Green başlığı ile uygulamaya geçecek olan bu programın ilk etapta konaklama tesisleri için uygulanması planlanmaktadır. TGA’nın sahibi olduğu kriter seti ve program, GSTC tarafından tanınmış ve GSTC kriterlerine birebir uyumludur.

GSTC Eğitimleri

Turizm ve konaklama sektöründe GSTC Kriterleri ve standartları, eğitim, farkındalık yaratma, sürdürülebilirlik politikası ve yönetim sistemi oluşturma, ölçme, izleme, raporlama, değerlendirme ve sertifikasyon alanlarında temel olarak kullanılırlar. Ayrıca her destinasyonun yerel kültürü, turizm gelişimi, sosyoekonomik kalkınma, yerel gastronomi, çevre, enerji ve biyoçeşitlilik düzenlemeleri çerçevesinde kriterler yol gösterici niteliktedir.

GSTC Kriterleri dört ana başlıktan oluşur:
• Sürdürülebilir Yönetim
• Sosyoekonomik Etkiler
• Kültürel Etkiler
• Çevresel Etkiler

Uzun yıllar edinilen bilgi ve deneyim sonucunda ortaya çıkan ve düzenli güncellemelerle sürekli iyileştirilen GSTC Kriterleri, küresel ve yerel kaynaklardan faydalanılarak paydaş katılımlı bir süreçle oluşturulmuştur. Sürdürülebilir turizm çerçevesinde belirlenen sertifikasyon düzenlemeleri, değişen turizm şartlarına ve yerel düzenlemelere uyumludur.

GSTC Kriterleri her büyüklükteki turizm işletmesini kapsamına almaktadır. Kriterler, tüm sektörlerde sürdürülebilirlik standartlarının geliştirilmesine ve yönetilmesine rehberlik sağlayan ISEAL Alliance’a göre tasarlanmıştır. GSTC Kriterleri’nde yer alan tüm gereklilikler zorunludur ve sertifikalandırmada tüm şartların sağlanmış olması gereklidir.

GSTC Eğitimi Vermeye Yetkili Tek Kuruluş: Kapadokya Üniversitesi

GSTC'nin 2021 yılından beri kurumsal üyesi olan Kapadokya Üniversitesi, GSTC ile imzaladığı mutabakat zaptı çerçevesinde, Türkiye'de GSTC eğitimi düzenlemeye yetkili tek kuruluştur. Üniversitemiz, GSTC eğitimleri kapsamında aşağıdaki eğitimleri vermektedir:

  1. GSTC Sürdürülebilir Turizm Eğitimi (Sustainable Tourism Training Program - STTP)
  2. GSTC Sürdürülebilir Otel Eğitimi (Sustainable Hotel Course)
  3. Profesyonellere Yönelik Sürdürülebilir Turizm Eğitimleri

GSTC Sürdürülebilir Turizm Eğitimi (Sustainable Tourism Training Program - STTP)

Bu program, turizm işletmelerinin ve destinasyonların sürdürülebilir turizmde etkili adımlar atmasına, rekabet avantajı kazanmasına ve somut performans hedeflerine ulaşmasına yardımcı olmak için pratik bilgiler ve uzman rehberliği sunar. Üç gün süren STTP, eğitim müfredatı çerçevesi olarak seyahat ve turizmde sürdürülebilirlik için küresel standartlar olan GSTC Kriterlerini kullanır ve en iyi uygulama örneklerini, işletme ve destinasyon vaka çalışmalarını ve işletmeler için sürdürülebilirlik ilke ve politikalarının nasıl uygulanacağı konusunda derinlemesine uzmanlaşmayı sağlamayı hedefler. Eğitim sonunda katılımcılar isteğe bağlı olarak sınava girerek Profesyonel Sürdürülebilir Turizm Sertifikası'na sahip olabilmektedirler.

GSTC Sürdürülebilir Otel Eğitimi (Sustainable Hotel Course)

Bu eğitim programı, konaklama sektörü yöneticileri, otel ve işletme sahipleri ile konaklama profesyonelleri için tasarlanmıştır ve oteller için sürdürülebilirlik uygulamalarına ilişkin pratik bilgiler sağlar. İki gün süren kolaylaştırılmış ve etkileşimli bir çevrimiçi kurs olarak sunulan GSTC Sürdürülebilir Otel Eğitimi, oteller için sürdürülebilirlik yönetiminin unsurlarını, Sürdürülebilirlik Performans Göstergelerini (KPI) ve GSTC Endüstri Kriterlerini inceler. Sürdürülebilirlik için en iyi uygulamaların izlenmesine ilişkin uzman sunumlarını, vaka analizlerini, ölçüm, izleme ve raporlama için faydalı kaynakları, gerçek hayattan sektör örneklerini ve uzmanların titizlikle hazırladıkları dersleri içeren bu eğitim sonunda katılımcılara GSTC tarafından Katılım Belgesi verilmektedir.

İşletmeye özel eğitimler

Üniversitemiz, Türkiye'deki turizm işletmelerinin sürdürülebilir turizm gereksinimleri doğrultusunda sektöre, bölgeye ve işletmeye özel olarak hazırlanmış ve GSTC kriterlerinin tamamını kapsayan özel eğitim modülleri sunmaktadır. Bu modüller sayesinde işletme yöneticileri, sürdürülebilirlikle ilgili teknik ve idari personel, kalite sorumluları gibi her kademe ve unvandaki konaklama sekötrü çalışanı, GSTC kriterlerini sağlamak üzere, kendi beklentilerine ve ihtiyaçlarına uygun, çeşitli sürdürülebilirlik başlıklarında teknik ayrıntıları içeren kapsamlı bir eğitim sürecinden faydalanmaktadır. Bu eğitim kapsamındaki başlıklar, sürdürülebilir turizm yönetimi, Sürdürülebilirlik Yönetim Sistemi (SMS), herkes için turizm, kültür ve miras, sosyal ve ekonomik etkiler, turizm çalışma hayatı ve şartları, çevre, su yönetimi, enerji, atık yönetimi konuları başta olmak üzere tüm sürdürülebilirlik kriterlerini ve bunların alt başlıklarını içermektedir. Bu eğitim sonunda katılımcılara Katılım Belgesi verilmektedir.

Sürdürülebilir Turizmde Sertifikalar

Sürdürülebilir turizmde konaklama tesisleri çeşitli sertifikaları alabilmektedir. Bu sertifikalar TUI gibi tur operatörleri tarafından otellerden talep edilebilmekte ve işletmelerin ziyaretçi tercihlerine doğrudan etki edebilmektedir. Konaklama işletmeleri Kapadokya Üniversitesi tarafından verilen eğitimler ile aşağıdaki sertifikalar için hazırlık yapabilme ve sertifikalandırma sürecini hızlandırma imkanına sahip olmaktadır:

  • TGA sahipliğindeki Green & Safe programının sertifikası (TR-I)
  • GSTC Sertifikası (GSTC-I)
  • Green Key, Travelife gibi diğer uluslararası sertifikalar

Profesyonellere Yönelik Sürdürülebilir Turizm Eğitimleri

Üniversitemiz, Türkiye'deki turizm işletmelerinin sürdürülebilir turizm gereksinimleri doğrultusunda sektöre, bölgeye ve işletmeye özel olarak hazırlanmış ve GSTC kriterlerinin tamamını kapsayan özel eğitim modülleri sunmaktadır.

Bu modüller sayesinde işletme yöneticileri, sürdürülebilirlikle ilgili teknik ve idari personel, kalite sorumluları gibi her kademe ve unvandaki konaklama sektörü çalışanı, GSTC kriterlerini sağlamak üzere, kendi beklentilerine ve ihtiyaçlarına uygun, çeşitli sürdürülebilirlik başlıklarında teknik ayrıntıları içeren kapsamlı bir eğitim sürecinden faydalanmaktadır.

Bu eğitim kapsamındaki başlıklar, sürdürülebilir turizm yönetimi, Sürdürülebilirlik Yönetim Sistemi (SMS), herkes için turizm, kültür ve miras, sosyal ve ekonomik etkiler, turizm çalışma hayatı ve şartları, çevre, su yönetimi, enerji, atık yönetimi konuları başta olmak üzere tüm sürdürülebilirlik kriterlerini ve bunların alt başlıklarını içermektedir.

Kapadokya SEM E-Bülten Kayıt

Okulumuz hakkındaki yeniliklerden haberdar olmak için e-posta adresinizi bırakın.

Kapadokya Üniversitesi veri sorumlusu sıfatıyla, verdiğiniz kişisel verilerin gizliliğini 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa (KVKK) uygun olarak ve büyük bir hassasiyetle koruyacaktır. Kişisel verileriniz, KVKK’ya uygun olarak işlenecek, sizleri Kapadokya Üniversitesi hakkındaki gelişmelerden e-posta veya telefon yoluyla haberdar etmek için kullanılacaktır. Detaylı bilgi için tıklayınız