Mobbing

Eğitimin Kodu

SMKG-813

Kursun Süresi

1 gün

Kursun Hedefi

Bu kurs sonunda katılımcılar;
Mobbing kavramını, mobbingin unsurlarını ve süreçlerini, nelerin mobbing sayılabileceğini, mobbinge yönelik alınabilecek önlemleri ve maruz kalındığında başvurulması gereken hukuki yolları öğrenebilecek.

Hedef Grup

18 yaş ve üzeri

Katılımcı

Maksimum 20 kişi

Ön Şart

Ön şart yoktur.

Eğitimin İçeriği

 • “Mobbing” Kavramı
  • Terminoloji
   • “Bullying”
   • İşyerinde Çatışma
   • İşyerinde Şiddet
   • İşyerinde Kabalık
  • “Mobbing”in Tanımı
  • Unsurları
   • İşyerinde veya İş Yaşamı ile İlgili Olma
   • İşçi (Memur) veya İşveren (Amir) olma
   • İnsan Onuruna Kişilik ve Sağlık Hakkına Kasıtlı Saldırı
   • Süreklilik
   • Sistematik Olarak Devam Etme
   • Amaç
  • Tarihsel Gelişimi
  • Ulusal ve Uluslararası Kaynaklarda “Mobbing”
  • “Mobbing”le ilgili Çeşitli Ülkelerde Yapılan Düzenlemeler
   • Belçika
   • Fransa
   • Hollanda
   • Almanya
   • İngiltere
   • Amerika Birleşik Devletleri
   • Japonya
 • “Mobbing”in Süreci
  • Sürecin Aşamaları
  • Sürecin Tarafları
  • “Mobbing”in Ortaya Çıkış Biçimleri
   • Hiyerarşik Açıdan
   • Dolaylı - Doğrudan
  • “Mobbing” Sayılabilecek Davranışlar
   • İşverenin (Amirin) Gözetme Borcu
   • Eşit Davranma Borcu
   • Yönetim Hakkının Kullanılması Kapsamındaki Davranışları
   • Çalışma Koşullarında Esaslı Değişiklik Yapması
   • Özen ve Sadakat Borcu
   • Ahlak ve İyiniyet Kurallarına Uygun Davranma Borcu
 • “Mobbing”in Hukuki Sonuçları
  • Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Kanunu Açısından
  • İş Hukuku Açısından
  • Devlet Memurları Kanunu Açısından
  • Kişiler Hukuku Açısından
 • Tazminat Hukuku Açısından

Eğitimin Ücreti

İrtibata geçiniz.Kapadokya SEM E-Bülten Kayıt

Okulumuz hakkındaki yeniliklerden haberdar olmak için e-posta adresinizi bırakın.

Onay vermeden bu işlemi gerçekleştiremezsiniz
Kapadokya Üniversitesi veri sorumlusu sıfatıyla, verdiğiniz kişisel verilerin gizliliğini 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununa (KVKK) uygun olarak ve büyük bir hassasiyetle koruyacaktır. Kişisel verileriniz, KVKK’ya uygun olarak işlenecek, sizleri Kapadokya Üniversitesi hakkındaki gelişmelerden e-posta veya telefon yoluyla haberdar etmek için kullanılacaktır. Detaylı bilgi için tıklayınız